• Dijital Gelişim Teknolojileri

    Dijital Dönüşüm ve Yönetim Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm ve Yönetim Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm

Tüm sektörlerde Dijital dönüşüm çalışmalarındaki en temel gelişim alanı olan  teknoloji ve iş birimleri arasındaki boşluğun doldurulması ve tüm departmanların katılımı ile dijital dönüşümde başarı, süreklilik ve gelişim sağlanması. Dijital  şirket kültürünün oluşturulması ile iş yapış şeklinin adaptasyonu.

“İş ve Teknoloji Sinerjisinin / Yakınsamasının Sağlanması.”

YÖNETİM, SATIŞ VE PAZARLAMA

Özellikle teknoloji alanında yer alan yerli veya yabancı şirketlerin, Türkiye veya dünya pazarlarında büyümeleri konusunda, yönetim stratejilerinin oluşturulması, pazar araştırması, ürün ve kanal stratejileri, satış ve pazarlama aksiyonlarının oluşturulması. Tüm şirket büyüme planlamasının yapılması.

“Ticarileştirme stratejinin oluşturulması ve uygulanması.”

Gerçekleştirme

Tüm odak noktaları ile ilgili belirlenen tüm çalışma ve projelerin, mentorluk, moderatörlük ve hızlandırıcı rolleri ile geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasının sağlanması. Tüm satış, pazarlama ve diğer operasyonlarının gerçekleştirilmesinde aktif rol alınması.

“Strateji belirleme ve aktif realizasyon.”

BAŞARI İÇİN 4 ODAK NOKTASI

1.) İş Deneyiminin Dijital Dönüşüme Entegrasyonu

Dijital dönüşümü başarısı ve devamlılığının sağlanabilmesi için sorumluluğun zaman ve odak kısıtlaması yüksek olan üst yönetimden veya iş birimi deneyimi göreceli olarak daha düşük teknoloji birimlerinden alınıp, direk iş birimlerinin bünyesine dahil edilmesi amacıyla, dijital dönüşüm ve teknoloji farkındalığının ve bilgi düzeylerinin arttırılması amacıyla iş birimleri ağırlıklı bir dijital takım kurulması. İş ve Teknoloji birimlerinin sinerjisi / yakınsaması ile dijital kültürün oluşturulması ve iş süreçlerine adapte edilmesi.

“Çalışanların katılımı, Değişiklik Yönetimi, Teknolojiyi Adapte Etme, Süreç  Mühendisliği, Veri Yönetimi, Kültür Değişimi.”

2.) Büyüme ve Stratejik Odak Alanlarının Belirlenmesi

Başta teknoloji şirketleri olmak üzere tüm şirketlerin gelir ve karlılıklarını arttırma odağıyla büyüme stratejilerinin ve odak alanlarının belirlenmesi. Coğrafi büyüme,  yeni müşteri segmentleri yaratma, ürün ve hizmet çeşitlendirme, satın almalar ve birleşme fırsatları, yeni pazarlara girme çalışmaları. Ortaklık ve işbirliği ile yeni ekosistem oluşturarak rekabet stratejilerinin geliştirilmesi.

“Pazar Araştırması, Rakip Değerlendirmesi, Müşteri Geribildirimi, Endüstri Akımları, Ürün/Hizmet İnovasyonu, Coğrafi Genişleme, Çeşitlendirme, Birleşme ve Satın Alma Fırsatları, Finansal Performans, Ticarileşme.”

3.) Yönetim Danışmanlığı

Dijitalleşen ve globalleşen dünyada büyüme ve karlılığın sağlanması. Stratejik hedeflerin belirlenmesi, ilgili aksiyonların önceliklendirilmesi ve kaynakların tahsis edilmesi. Liderlik ve vizyon değerlendirmesi, kaliteli insan kaynağını çekme ve elde tutma, müşteri ve pazar penetrasyonunu arttırma, coğrafi büyüme, yatırım kararlarının belirlenmesi,  işbirliği ve ortaklık alternatiflerinin değerlendirilmesi.

“Hedef ve Strateji Belirleme, Büyüme ve Karlılık”

4.) Gerçekleştirme

Belirlenen tüm aksiyon ve projelerin gerçekleştirilmesi, satın alma, birleşme veya oluşturulma çalışmaları,  geliştirme ve devreye alınmasına kadar geçen tüm süreçlerin yönetimi, moderasyon ve mentorluk çalışmaları. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği.

HAKKIMIZDA

Dijital Gelişim Teknolojileri

Mayıs 2019’da Tüm  Sektörlerde Dijital Dönüşüm ve Inovasyon, Büyüme, Satış ve Pazarlama, Coğrafi Genişleme, Strateji Geliştirme ve Gerçekleştirme konularında odaklanmak ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere yeniden yapılanmıştır. Temel amacı hizmet verdiği kurumların dijital dönüşümünü sağlamak, karlılığını arttırmak ve büyüme hedefleri için gerekli olan tüm çalışmaların başından sonuna kadar gerçekleşmesini sağlamaktır. Oluşturduğu ekosistem ile belirlenen ihtiyaçlara, kullanılabilir çözümler sağlamaktadır.

Müşteriler